Proboszczowie w Parafii Krzelów:

1. Ksiądz Franciszek WOŁYNIAK - od 27.09.1945 roku do czerwca 1947 roku

2. Ksiądz Ryszard SZMIDT - od czerwca 1947 roku do 4.10 1952 roku

3. Ksiądz Edmund WIĄCEK - od 2 stycznia 1953 roku do jesieni 1959 roku

4. Ksiądz Edward ZADĘCKI - od 10.09. 1959 roku do 20 września 1962 roku

5. Ksiądz Mieczysław SZYMAŃSKI - od 21.09.1962 roku do 25.03.1969 roku

6. Ksiądz Tadeusz ŚMIGIELSKI - od 26 marca 1969 roku do 1.03. 1981 roku

7. Ksiądz Jerzy PORZEZIŃSKI - od 10.06.1981 roku do 28 czerwca 1985 roku

8. Ksiądz Antoni SOROKA - od 28 czerwca 1985 roku do 25.06.1990 roku

9. Ksiądz Dionizy PITYŃSKI - od 25.06.1990 roku do 30 maja 2001 roku

10 Ksiądz Kazimierz RĄCKI - od 2 czerwca 2001 roku do 16.10. 2007 roku

11. Ksiądz Edward  ŁUPKOWSKI - od 16.10.2007 roku do 25.06.2009 roku

12. Ksiądz Dariusz RZEPKA - od 25.06.2009 do ...