UWAGA !!! ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE WE MSZY ŚW. MOŻE UCZESTNICZYĆ TYLKO 25 OSÓB.

PROSIMY ABY TYLKO RODZINA UCZESTNICZYŁA WE MSZY ŚW., KTÓRA ZAMÓWIŁA INTENCJĘ MSZALNĄ

WSZYSTKIE MSZE ŚWIĘTE ZOSTANĄ ODPRAWIONE WEDŁUG DATY PRZYJĘCIA

WSZYSTKIE MSZE ŚWIĘTE BĘDĄ ODPRAWIANE TYLKO W KRZELOWIE.