adres : Krzelów 35, 56-160 Wińsko
email : sondar@poczta.fm
telefon : 71-389-91-76


Konto parafialne w BS Żmigród, O/Wińsko nr 02959810170000106520020001