Modlitwa do Świętego Marcina – naszego Patrona

Święty Marcinie, nasz Patronie,
Twojej opiece w szczególny sposób polecamy siebie i naszą Parafię;
prosimy Cię, abyś nas swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał
i ratował we wszystkich potrzebach naszych;
wyjednaj nam łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich.
Spraw to, nasz Patronie,
abyśmy Bogu dochowali wierności
pośród wszelkich przygód tego życia
i zasłużyli sobie na łaskę szczęśliwej śmierci.
Amen